Motor AVB examen : Voertuigbeheersing

Bij het rijexamen AVB wordt er getoetst op 7 van de 12 motoroefeningen waarvan er 4 vast zijn. In totaal moeten minimaal 5 oefeningen goed worden beoordeeld en mogen de onvoldoende uitgevoerde oefeningen niet in hetzelfde cluster zitten.

De vaste motoroefeningen zijn  :

 • Cluster 1 : Achteruit parkeren
 • Cluster 2 : Langzame slalom
 • Cluster 3 : Uitwijkoefening
 • Cluster 4 : Noodstop
 • De resterende 3 oefeningen worden tijdens het examen bepaald. (een niet goed uitgevoerde oefening mag 1 maal worden herhaald.)

 

AVB Examen programma :

Cluster 1 : Achteruit parkeren

Het eerste cluster bestaat uit de oefening achteruit parkeren. In deze verplichte oefening loop je aan de rechterzijde van de rijbaan met de motor aan de hand. Daarna parkeer je de motor achteruit in een denkbeeldig parkeervak en zet je de motor op de standaard. Vervolgens haal je de motor weer van de standaard en loop je naar rechts het parkeervak uit.

Cluster 2 : Langzame slalom

De verplichte oefening in het tweede cluster is de langzame slalom. Er geldt geen richtlijn voor de snelheid. Gezien de geringe tussenafstand ligt een stapvoets tempo voor de hand.

Het gebruik van een slippende koppeling is bij deze oefening verplicht.
Van belang is verder de combinatie van juiste bediening, langzaam rijden en het behouden van de balans. Dit alles doe je natuurlijk zonder de pylonen aan te raken!

 

Cluster 2 : Wegrijden uit parkeervak

Bij deze keuzeoefening rijd je vanuit stilstand uit een parkeervak weg. Je maakt een haakse bocht en rijdt enkele meters rechtuit. De rijbaanbreedte is drie meter. Het belangrijkste van deze oefening is dat je gecontroleerd een scherpe bocht weet te maken, direct na het wegrijden.

Cluster 2 : Denkbeeldige acht

Met deze facultatieve oefening laat je zien dat je een complete (denkbeeldige) acht kunt rijden in een rechthoekig kader. Je rijdt met trekkende motor en houdt daarbij een gelijkmatige snelheid aan. Je mag je voetrem gebruiken en eventueel een slippende koppeling.

Cluster 2 : Stapvoets rechtdoor rijden

Hier is het de bedoeling dat je naast de lopende examinator blijft rijden
over een afstand van twintig meter. Er wordt gelet op snelheid, balans en een juiste bediening van de motor. Je maakt gebruik van een slippende koppeling. Je voetrem mag je bij deze keuzeoefening ook gebruiken, maar je houdt je voeten tijdens het rijden op de voetsteunen.

Cluster 2 : Halve draai (links- of rechtsom)

Als de examinator voor deze oefening kiest dan rijd je met licht trekkende motor op een denkbeeldige rijbaan. Na de tweede pylon maak je in één vloeiende beweging een halve draai naar links of rechts. Je rijdt dan terug naar het startpunt.

Cluster 3 : Uitwijkoefening

Cluster drie bestaat uit drie oefeningen, waarvan de uitwijkoefening verplicht is. Bij de uitwijkoefening kom je met vijftig kilometer per uur aanrijden door de poort. Vijftien meter na de poort moet je vóór een denkbeeldig muurtje van pylonen naar links uitwijken. Daarna keer je weer terug naar de eigen weghelft.

Cluster 3 : Snelle slalom

Bij de snelle slalom zijn zes pylonen opgesteld. Deze slalom neem je bij een snelheid van minstens dertig kilometer
per uur met trekkende motor.Belangrijk is dat het vloeiend en gelijkmatig gebeurt.

Cluster 3 : Vertragingsoefening

Bij deze optionele oefening trek je vanuit stilstand op om snel te komen tot een snelheid van vijftig kilometer per uur. Je rijdt dan in tenminste de derde versnelling. Na het tweede poortje rem je af tot 30 kilometer per uur en schakel je minimaal één versnelling terug. Daarna rijd je met deze snelheid een slalom om drie pylonen die acht meter uit elkaar staan.

Cluster 4 : Noodstop

In het vierde cluster is de noodstop de verplichte oefening. Je rijdt minimaal vijftig kilometer per uur. Na het poortje rem je maximaal om zo snel mogelijk tot stilstand te komen. Natuurlijk verlies je de controle over de motor niet.

Cluster 4 : Precisiestop

Bij de precisiestop gaat het erom dat je op een bepaald punt stilstaat. Je rijdt eerst vijftig kilometer per uur en remt beheerst als je het eerste poortje van twee pylonen passeert. Daarna moet je de motor zeventien meter verderop tot stilstand brengen.

Cluster 4 : Stopproef

Naast de precisiestop kan de examinator ook nog kiezen voor de stopproef als tweede keuzeoefening. Het doel van deze oefening is dat je technisch goed remt. Je schakelt kort voordat je stilstaat terug naar de eerste versnelling. Je hebt een korte remweg.

Motor AVD examen : Verkeersdeelneming

Het praktijkexamen verkeersdeelneming duurt 55 minuten en omvat de volgende onderdelen :

 • Controle identiteitsbewijs, geldigheid motortheoriecertificaat en eventueel een geldig rijbewijs voor de lichte motor of middelzware motor.
 • Ogentest : Op het parkeerterrein moet je in staat zijn het kenteken van een stilstaande auto te kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.
 • Vragen ter voorbereiding van de rit. Bijvoorbeeld over het checken van de banden of de remmen.
 • Rit van ca. 35 minuten. De examinator rijdt in zijn eigen auto achter je aan. Naast de examinator zit je rijinstructeur. Die geeft je onderweg de aanwijzingen en opdrachten via het ontvangertje in je helm.
 • De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op :
  • kijkgedrag
  • plaats op de weg
  • toepassing van verkeersregels
  • beheersing van de motor